KONKURS FOTOGRAFICZNY KWITNĄCY SZYDŁÓW 2023 /regulamin/

 KONKURS FOTOGRAFICZNY KWITNĄCY SZYDŁÓW 2023             /regulamin/

 KONKURS FOTOGRAFICZNY KWITNĄCY SZYDŁÓW 2023

Szybkimi krokami nadchodzi długo wyczekiwany czas kwitnienia szydłowskich sadów!

Ten wyjątkowy moment potrwa około dwóch tygodni. Na drzewach śliwowych obserwujemy już rozwijające się listki i zalążki paków, które już tylko kilka dni dzieli od otwarcia się.

Morele zakwitły już pięknym różowym kwieciem. Ten wyjątkowy czas podkreśla

niezwykłą urodę miasteczka i jego atrakcyjne pagórkowate położenie.

W otoczeniu milionów owocowych kwiatów, na wzgórzu zamkowym ukazuje się piękne średniowieczne miasteczko, w którym sprawowali rządy najstarsi polscy królowie Władysław Jagiełło i Kazimierz Wielki. Czas w mistrzowski sposób połączył tu historię i teraźniejszość.

Nie ma piękniejszego miejsca w czasie kwitnienia śliw niż Szydłów. Widoki zapierają dech w piersiach, sprawiając wrażenie unoszenia się w chmurach. To najważniejsze lokalne wydarzenie i atrakcja turystyczna na początku wiosny, którym chcemy podzielić się ze światem.

Pierwsze wzmianki o szydłowskich sadach pochodzą już z XVI wieku, jednak prawdziwy rozkwit sadownictwa nastąpił w ostatnich latach i zawdzięczamy go współczesnym szydłowiakom.

To im dziękujemy dzisiaj za codzienną pracę, której efekty dają nam u progu sezonu tak niesamowite wrażenia estetyczne, przyciągające do Szydłowa coraz więcej turystów.

Po długich zimowych miesiącach, z niecierpliwością wyczekuje się oznak kwitnienia pierwszych kwiatów, każdego dnia bacznie przyglądając się rozwijającym się zaczątkom kwiatowych pąków. Kiedy kwiaty już zakwitną, wszyscy biegniemy do sadów, obserwując uważnie każdy element kwiatowego cudu, z którego próbuje się odczytać prognozę na nadchodzący sezon i oszacować plony.

Ten niezwykły moment nadziei, wiary, optymizmu, wielkiej siły natury i refleksji można przeżyć tylko tutaj. Fala kwiecia we wszystkich odcieniach bieli, zależnie od odmiany 45. gatunków śliw zalewa nasze miasteczko. Euforia przeplata się z entuzjazmem, kwitnienie drzew na ponad 2000 hektarów jednocześnie robi niesamowite wrażenie.

W Szydłowie to ważny czas dla wszystkich, początek śliwkowego i turystycznego sezonu. Zapraszamy serdecznie na niezwykły dialog z przyrodą, by pobyć w powodzi kwiecia, zanurzyć swoje myśli w kwiatowym szaleństwie, powdychać niesamowicie świeży i słodki zapach kwiatów, poczytać, podumać nad ulotnym pięknem życia, zachwycić się naturą i zaczerpnąć energii z jej źródeł, by potem od nowa ruszyć do przodu.

 

Zapraszamy Państwa również do udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM KWITNĄCY SZYDŁÓW 2023. Tak piękny moment warto uchwycić w obiektywie. Liczymy na liczny udział i  kreatywność uczestników. Konkurs trwa od 24 kwietnia do 9 maja 2023.

 

Rejestracja uczestników odbywać się będzie w Butiku Śliwkowym w Szydłowie, gdzie należy wypełnić zgłoszenie do konkursu i podpisać zgodę na wykorzystywanie danych osobowych do celów konkursu.

Regulamin konkursu fotograficznego w ramach III Szydłowskiego
Festiwalu Natury „Kwitnący Szydłów” 2023
I. Postanowienia ogólne
 Organizatorem konkursu fotograficznego „Kwitnący Szydłów” jest Purple Valley Sp.
z o.o. z siedzibą w Szydłowie, Rynek 21, www.stolicasliwki.pl, adres mailowy:
visitors@purplevalley.pl
 Konkurs związany jest z wydarzeniem jakim jest III Szydłowski Festiwal Natury
„Kwitnący Szydłów”, którego celem jest promowanie rodzinnej turystyki poprzez
odkrywanie piękna i siły natury.
II. Zasady Konkursu
 Konkurs polega na wykonaniu zdjęć z wycieczki po szydłowskich sadach w okresie
ich kwitnienia. Do udziału w konkursie zachęcamy wszystkie osoby, które cenią
kontakt z naturą i lubią odkrywać nowe, ciekawe miejsca.
 Konkurs trwa od 23.04 do 09.05. W tym okresie należy zgłosić udział i zarejestrować
się osobiście w Butiku Śliwkowym w Szydłowie, Rynek 21. Butik jest czynny od
poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00 a w soboty i niedziele 9.00-18.00.
 W powyższym okresie należy, zwiedzając Szydłów i okolice (woj. świętokrzyskie),
wykonać zdjęcie na łonie natury, pośród kwitnących drzew owocowych. Zdjęcie
należy wysłać mailowo na adres:visitors@purplevalley.pl
 Do 15.05 zostaną wyłonione 3 najlepsze zdjęcia, a ich autorom zostaną przyznane
nagrody ufundowane przez Purple Valley Sp. z o.o.
 Nagrodę stanowią zestawy prezentowe składające się z produktów regionalnych
wartości od 150 zł do 300 zł – nagroda główna.
 Wszystkie osoby biorące udział w konkursie fotograficznym, wyrażają zgodę na
publiczne wykorzystanie ich zdjęć w akcjach marketingowych promujących Szydłów i
okolice. Zgoda na wykorzystanie zdjęć jest bezterminowa. Jednocześnie uczestnicy
konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku osób trzecich będących na
zdjęciach.
 Zdjęcia z konkursu będą wykorzystywane przez organizatora na nośnikach
papierowych i elektronicznych w przestrzeni internetowej: w tym strony www, social
media.
 Konkurs ma charakter otwarty, każdy może wziąć udział w konkursie, po uprzednim
zarejestrowaniu.
III. Warunki uczestnictwa w konkursie
 Praca przesłana na konkurs musi stanowić oryginalną, autorską twórczość, wcześniej
niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach.
 Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedno zdjęcie.
 Prace podpisane imieniem i nazwiskiem należy przesyłać na adres mailowy
visitors@purplevalley.pl.
 Ocenie jury będą podlegały prace autorów, którzy zarejestrowali swój udział w Butiku
Śliwkowym w Szydłowie.
 W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Butku Śliwkowego, ani członkowie
rodzin osób zasiadających w jury.
IV. Jury i nagrody
Jury konkursu stanowią:
 Agnieszka Baxter – Prezes Purple Valley Sp z o.o., organizator konkursu
 Katarzyna Batko – kierownik Muzeum Śliwki w Szydłowie
 Adam Hanuszkiewicz – artysta malarz
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu FB Szydłowianka Śliwka w Czekoladzie oraz
na stronie www.stolicasliwki.pl/aktualności.
W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe o łącznej wartości 650 zł (sześćset
pięćdziesiąt złotych).
Szczegółowe warunki formalne obowiązujące uczestników konkursu i jego organizatorów
dostępne są na stronie konkursu przez cały czas jego trwania:
www.stolicasliwki.pl/aktualności.
V. Inne
Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z:
 nieodpłatnym przekazaniem organizatorowi praw autorskich i majątkowych
do nadesłanej pracy,
 akceptacją wszystkich zapisów niniejszego regulaminu,
 wyrażeniem zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych uczestnika
przez organizatora na potrzeby konkursu,
 oświadczeniem, że nadesłana praca została wykonana wyłącznie przez autora
wymienionego w zgłoszeniu i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
W sytuacjach wyjątkowych organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego
regulaminu.
Klauzula informacyjna
1. Administratorem danych osobowych jest Purple Valley Sp z o.o., z siedzibą w Szydłowie,
Rynek 21
2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie
zgody udzielonej w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia
informacji o wynikach konkursu, a także w celach promocyjnych, informacyjnych,
kulturalnych, edukacyjnych i innych związanych z organizowanym przez placówkę
konkursem.
3. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty,
którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także
podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
4. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca realizacji wszystkich
obowiązków wynikających z organizacji konkursu lub do czasu wycofania zgody.
5. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
6. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora
Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, dla których
zostały zebrane. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.