Formularz reklamacyjny

  Aktualne dane kontaktowe klienta

  Dane reklamowanego produktu

  Opis wady / uszkodzenia w jakich okolicznościach stwierdzono wadę produktu?

  Oczekiwana forma rozpatrzenia reklamacji


  Prosimy o dołączenie zdjęcia dowodu zakupu oraz otrzymanego produktu

  Ewentualny załącznik:

  Pobierz formularz reklamacyjny w wersji do druku